Revitalizace panelových domů

Revitalizace panelových domů Jsme přesvědčeni, že byt v panelovém domě nemusí být nutně bydlením nižší kategorie. Kompletní revitalizací umíme proměnit váš panelový dům na moderní bydlení, které odpovídá dnešním náročným požadavkům na úspornost a komfort.

Podstatnou součástí revitalizace je zateplení fasády. V kombinaci s osazením plastovými okny zamezí únikům tepla a sníží výdaje na vytápění. Aby však bylo plně účelné, je třeba ho provést profesionálně. V tomto směru máme na kontě několikaleté zkušenosti a řadu referencí z realizovaných projektů.

Se zateplením fasády souvisí i rekonstrukce balkonů a lodžií. Jejich opotřebením může docházet k obnažení kovových prvků konstrukce, které tak potom fungují jako nežádoucí tepelné mosty. Proto při jejich opravě klademe důraz na zajištění důkladné ochrany před nepříznivými vlivy počasí pomocí kvalitní izolace.

Střecha bývá velmi často bolavým místem panelových domů. Víme, že podceňování drobných závad se nevyplácí a může být zdrojem dalekosáhlých problémů. Její dobrý stav při revitalizaci měl být hlavní prioritou. Pečlivost při opravách střešního pláště včetně klempířských prvků je pro nás zásadou.

Za účelem větších energetických úspor realizujeme také renovace a optimální nastavení otopných soustav včetně instalace nových kotlů.

Pro problémy s cirkulací vody a ucpáváním odpadu v zastaralém potrubí bývá obvykle nezbytným řešením výměna stoupaček. Tu provádíme za použití materiálů odolných vůči zarůstání sedimentem.

Pokud uvažujete o rekonstrukci bytového jádra, je vhodné ji provést právě v bezprostřední návaznosti na výměnu stoupaček. Zajišťujeme kompletní zhotovení od instalace nového potrubí, až po obložení novými obklady.

Původní rozvody elektřiny v panelových domech dnes už namnoze nevyhovují ani bezpečnostním standardům ani požadavkům na počet a umístění zásuvek a světel. I zde nabízíme kompletní zhotovení nové elektroinstalace včetně zapojení spotřebičů a vystavení revizních zpráv.

Všechny uvedené práce provádí zkušení řemeslníci s využitím nejnovějších materiálů a osvědčených postupů.

Další informace a reference naší práce najdete na stránce zaměřené na rekonstrukce.