Zateplení fasád domů

Zateplení Zateplení zabraňuje tepelným ztrátám a zvyšuje akumulační schopnost domu. Náklady na vytápění se tak dají snížit řádově o desítky procent. Naopak v letních měsících chrání plášť domu před přehříváním, které v mnohých bytech způsobuje nepříjemné vedro. Kromě těchto zásadních zlepšení však zateplení budovy přináší i další pozitiva pro celkovou kvalitu bydlení:

  • Zvyšuje akumulační schopnost domu.
  • Pokud je provedeno kvalitně, umožňuje, aby dům dýchal, a vede ke snížení vlhkosti uvnitř. Tím se potažmo eliminuje případný výskyt zdraví škodlivých plísní.
  • Chrání obvodové zdi a nosnou konstrukci objektu před povětrnostními vlivy, a prodlužuje tak jejich životnost.
  • Nezanedbatelným přínosem zateplené fasády jsou i její hlukově izolační vlastnosti.
  • Při zateplení dostává fasáda i nový povrch, váš dům tak získá i jiný vzhled, vizuálně mnohem přívětivější než je fádní panelová šeď.

Projekt zateplení vytváříme s ohledem na specifika konkrétního objektu. To znamená, že při realizaci volíme takový materiál a takovou tloušťku izolace, aby zateplení bylo maximálně efektivní a zároveň, aby nebylo předimenzované a zbytečně nákladné.

Další informace a reference naší práce najdete na stránce věnující se zateplení fasád domů.